FINANCIEEL INTERIM-MANAGEMENT

Wij kunnen u ondersteunen met accurate en regelmatige stuurinformatie, om er zo voor te zorgen dat u controle hebt over uw financiën

CONTACT

Referenties

Fincon werkt met bekende bedrijven, maar ook met MKB’s en startups. Met onze expertise krijgt ieder bedrijf de gewenste financiële groeispurt. Voor al uw bedrijfseconomische vraagstukken kunt u bij ons terecht. Bent u benieuwd hoe onze eerdere klanten onze diensten hebben ervaren? Hieronder leest u enkele referenties.

Canon

Canon Nederland N.V. in Hoofddorp verzorgt alle verkoop-, marketing- en serviceactiviteiten voor de Nederlandse markt. Zo’n 450 medewerkers werken in een enthousiaste en informele cultuur aan het versterken van de positie van Canon op de Nederlandse markt.

De afdeling Finance is verantwoordelijk voor rapportage & analyse en bestaat uit acht medewerkers. In de rol van Manager Planning & Control was onze manager verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de afdeling en rapporteerde hij aan de Financieel Directeur. Hij was verantwoordelijk voor de planning & control, en managementsupport van de twee businessunits, CCI (Canon Consumer Imaging) en CBS (Canon Business Solutions), binnen Canon Nederland NV en hij maakte onderdeel uit van het Management Team van de BU CCI in Nederland. Hij was verantwoordelijk voor het forecastingproces en verzorgde de maandelijkse rapportage richting het Europese hoofdkantoor in Amstelveen. Hij trad op als een sparringpartner voor de business, analyseerde de resultaten en verzorgde de management rapportages. Hij signaleerde verbeteringsmogelijkheden m.b.t. financiële en operationele performance en was verantwoordelijk voor het onderhoud en optimalisatie van het internal control systeem (SOX).

Second Floor

Een grote bijdrage geleverd bij de startup van een jong en ambitieus consultancybedrijf als co-founder en CFO gespecialiseerd in de Europese software voor de risk & compliancy business.

Snelle groei gemanaged met opzetten van eigen vestigingen in UK, Duitsland, Frankrijk, Italie en Zwitserland.

Funding, groeikapitaal, overnames en cashflow management waren kernacties binnen dit snelgroeiende bedrijf.

Bijenkorf

Voor BETAFIN B.V. hebben wij het Europroject geleid van maart 2001 tot augustus 2001. BETAFIN B.V. is een onderdeel van het VendexKBB concern en Fortis en verzorgt de financiële afhandeling van de transacties van o.a. de vaste klantenkaart van de Bijenkorf.

Doordat de organisatie met verschillende externe partijen werkte zoals de Bijenkorf, Hema, BKR en Interpay, was het zeer belangrijk dat de omschakelmomenten naar de Euro nauwkeurig in kaart werden gebracht. De richtlijnen van de Nederlandse bank (via Fortis) vroegen om een gedisciplineerde aanpak in een vast stramien. Dit resulteerde in een plan van aanpak waarbij ook verschillende interne afdelingen betrokken waren.

BETAFIN BV was door de uitvoering van dit plan van aanpak in staat om een geruisloze overgang naar de Euro te maken.

Nash_elmo

Nash Europe B.V. in Assendelft is een onderdeel van het Amerikaanse Nash Engineering Inc., een fabrikant van vacuümpompen welke worden gefabriceerd in Brazilië, Korea en de Verenigde Staten. Deze producten vinden hun weg in de energiemarkt, voedingsmiddelenindustrie, papierindustrie en petrochemische industrie.

Door het inbrengen van een European Controller hebben we ondersteuning verleend aan de vestigingen in Nederland, Engeland en Zweden. Zo zijn we betrokken geweest bij de fusie met de Duitse pompenfabrikant Elmo (onderdeel van Siemens) welke in mei 2002 haar beslag kreeg. Dientengevolge moesten verschillende processen worden gestroomlijnd, waaronder de maandelijkse rapportage, forecasts en budgets. Tevens werd de administratieve organisatie en de interne controle (AO/IC) verbeterd. Bovendien hebben we in samenwerking met de treasurer van de Amerikaanse moederorganisatie het cashmanagement aanzienlijk kunnen verbeteren.

Daarnaast werd door een efficiëntere toepassing van het gebruikte BaaN-systeem de projectadministratie transparanter en inzichtelijker gemaakt.

In eerste instantie hebben we de financiële afdeling gereorganiseerd en verder geoptimaliseerd. Later werd de financiële administratie geïntegreerd en ondergebracht bij een centraal georganiseerde Europese vestiging van Nash_elmo Industries GmbH in Duitsland.

Tussendoor kwamen nog enkele andere taken:

 • Begeleiding van de due diligence door PriceWaterhouseCoopers (als gevolg van de merger)
 • Begeleiding van de Year-end audit met KPMG
 • Het oplossen van verschillende tax issues en de afstemming daarvan met de moedermaatschappij en KPMG

Esselte

Esselte Letraset, een groothandel in grafische producten en onderdeel van een Engels-Zweeds concern. Inmiddels is het volledig geïntegreerd in de Esselte Dymo organisatie.

We waren verantwoordelijk voor de financiële afdelingen van zowel Nederland als België, alsmede voor de maandelijkse financiële rapportage naar Amerika en Engeland (met zeer korte deadlines). Daarnaast verzorgden we de forecasts, budgets en personeelszaken.

Als gevolg van een overname hebben we een integratie doorgevoerd voor de financiële afdelingen met de overgenomen onderneming en de bedrijfsprocessen gestroomlijnd.

Dunlop

Van augustus 1991 tot en met oktober 2000 is Frans Hemmer werkzaam geweest bij Dunlop Banden BV. In eerste instantie als controller en de laatste jaren als financieel directeur.

In de Dunlop organisatie heeft hij verschillende bedrijfsprocessen gestroomlijnd en de AO/IC verder verbeterd en geoptimaliseerd.

Bovendien werd de cashflow verbeterd en cashmanagement ingevoerd.

Ook werd op een succesvolle wijze en in een korte periode SAP R3 geïmplementeerd in samenwerking met de Duitse moederorganisatie en de zusterorganisaties in Zwitserland en Oostenrijk.

Verder is hij betrokken geweest bij verdere uitbouw van de retailorganisatie van Dunlop Banden en Banden- en autoservice Brouwer, wat resulteerde in de uitbreiding van het aantal vestigingen van 4 naar 8.

Binnen Dunlop Banden BV werd een volledige integratie en centralisatie doorgevoerd in de financieel administratieve afdelingen. De eigen magazijnactiviteiten werden ondergebracht bij een warehouser. Een veranderingsproces werd in gang gezet en verder gestroomlijnd.

Tot slot is hij verantwoordelijk geweest voor de forecasts, budgets, personeelszaken en de maandelijkse financiële rapportage naar zowel de Duitse moederorganisatie als de uiteindelijke Japanse holding Sumitomo.

Martinair Partyservice BV

Onze tweede interim opdracht was in februari en maart 2001 en omvatte het opstellen van de jaarrekening over het jaar 2000 van Martinair Partyservice BV te Nieuw-Vennep.

Deze jaarrekening was ten behoeve van de raad van commissarissen en in opdracht van de financieel directeur. Ondanks de complexiteit van de cateringactiviteiten enerzijds en de diversiteit van overige activiteiten op verschillende locaties in het land anderzijds, is het toch gelukt om met een team van enkele mensen in een korte tijd de jaarrekening te presenteren.

Elior

Elior Nederland B.V. te Heemstede is onderdeel van het aan de Franse beursgenoteerde Groupe Elior S.A. Een groot Europees cateringbedrijf met eigen restaurants langs de snelwegen in onder meer Frankrijk, Engeland, Portugal en Spanje. Verder is Elior actief op belangrijke internationale vliegvelden en beheert restaurants in toonaangevende Europese musea. In Nederland is Elior via haar werkmaatschappijen Holland Catering specialisten, Restoplan, Modus en Le Grand Bernard actief met meer dan 2000 medewerkers, verdeeld over 450 restaurants in bedrijven en instellingen.

Voor de holdingdirectie van Elior Nederland B.V., hebben wij een financieel directeur a.i. ingezet die gedurende een half jaar de inmiddels vertrokken functionaris verving. Daarnaast heeft de ingezette interim-directeur een aantal verbeterprocessen opgestart. Voorts werden in een korte periode een budget opgesteld en verschillende rapportageprocessen verbeterd.

Ook werd in samenwerking met de Franse moederorganisatie gezocht naar standaardisatie van de financiële administratie van de diverse werkmaatschappijen.

UWV Uitvoering werknemersverzekeringen

Wij zorgden voor de invulling van de functie van controle-leider op de interne accountantsdienst, waar de jaarrekeningen van een aantal onderdelen van GAK Nederland BV, waaronder de facilitaire dienst van het hoofdkantoor behandeld werden. Deze controle werd uitgevoerd in samenwerking met KPMG.

Een tweede interim opdracht voor deze organisatie werd door ons uitgevoerd in de functie van senior auditor bij GAK Nederland BV in Amsterdam.

UWV is in 2002 ontstaan uit de voorheen vijf afzonderlijke uitvoeringsinstanties die belast zijn met de inning en toekenning van uitkeringen op het gebied van werknemersverzekeringen.

Bij de UWV hebben wij op interim-basis de functie ingevuld van auditor, belast met de controle op de financiële verantwoording en subsidieafrekening van projecten ten behoeve van het LISV alsmede een controle op het functioneren van de afdeling Pandbeheer.

Samengevat bestonden de taken en verantwoordelijkheden uit:

 • Controle van de relevante grootboekrekeningen
 • Overleg en samenwerking met projectleiders, controllers, interne en externe accountants
 • Rapportage van de uitkomsten van controle
 • Onderzoek naar de juiste naleving door UWV GAK van Europese aanbestedingsregels

Manager Company Controller bij STORK

Stork Food & Dairy Systems is onderdeel van het Stork concern. Stork Food & Dairy Systems ontwikkelt, bouwt, levert en onderhoudt machines en systemen voor het langer houdbaar maken van voedingsmiddelen en dranken in consumentenverpakking. Deze machines en systemen worden wereldwijd geïnstalleerd in onder meer de zuivel- en drankenindustrie alsmede in de conservenindustrie. De hoofdvestiging van Stork Food & Dairy Systems is gevestigd in Amsterdam, waar zowel ontwikkeling als productie plaatsvindt. Verder zijn er wereldwijd, met het accent op Amerika en West-Europa, verschillende verkoop- en servicecentra. Bij Stork Food & Dairy Systems in Amsterdam werken circa 250 mensen. Wereldwijd telt de onderneming ca. 400 medewerkers.

Activiteiten:

 • Leidinggeven aan afdeling met 5 fte’s
 • Voorbereiden eindejaarsaudit
 • Maandelijkse rapportage m.b.v. Hyperion
 • Stroomlijnen inkomende facturenstroom als gevolg van introductie SAP R3

Actie Thuis Zorg

Actie Zorg is een middelgrote thuiszorgorganisatie, die jaarlijks zorg biedt aan ruim 1250 cliënten. De organisatie bestaat sinds 1992. Actie Zorg verleent huishoudelijke, verzorgende, ondersteunende en verpleegkundige diensten. Het doel van deze diensten is u in staat te stellen zo goed mogelijk zelfstandig te functioneren in uw eigen omgeving. Actie Zorg levert zorg aan alle huishoudens, zoals ouderen, gezinnen, alleenwonenden, kort- en langdurig zieken, gehandicapten en mensen in de laatste levensfase. Actie Zorg verleent zorg in de regio Noord Kennemerland (Alkmaar, Schagen, Heerhugowaard, Langedijk, Heiloo, Bergen, Egmond, Schoorl, Akersloot, Limmen e.o.) en West-Friesland (Hoorn, Enkhuizen, Stede Broec, Medemblik e.o.).

Wij vullen de Actiezorg organisatie aan op financieel managementniveau. Wij ondersteunen de directie op het gebied van rapportage naar het zorgkantoor, budgetten, en andere beslissingen waarbij een financieel vraagstuk aan vooraf gaat.

NRp Dagbladen

Interim-controller bij de Nationale Regiopers CV (NRp) te Amstelveen

NRp Dagbladen (NRp) is een joint venture van HDC Media, Media Groep Limburg, NDC/VBK de uitgevers, Het Parool en Koninklijke Wegener. Een dynamische organisatie met 50 vooral jonge medewerkers die de verkoop- en marketingactiviteiten verzorgt voor 6 regionale uitgevers met 33 regionale dagbladtitels voor de landelijke adverteerdersmarkt.

Activiteiten:

 • Maandelijkse rapportages opstellen
 • Budget opstellen
 • Stroomlijnen administratieve processen

Auto Braat Groep

Opzetten van financieel management rapportage voor de directie en management van de Auto Braat Groep in Sprang Capelle. De Braat organisatie bestaat o.a. uit een automobielbedrijf met negen vestigingen en meer dan 100 vaste medewerkers, vaste dealerschappen van Kia en Chevrolet. Als gevolg van groei is de behoefte sterker geworden aan een vaste cyclus van financiële rapportage. Door het opzetten van deze rapportage is een aannemelijke besparing van verschillende kosten gerealiseerd.

ATG Europe B.V.

Today, ATG Europe is recognized as a leading provider of specialized engineering, scientific and technical services to the aerospace and high-tech industry. Our headquarters are located in Noordwijk, The Netherlands, the technical hub of European space activities. We also have subsidiaries in Germany and the UK. Always close to our customers.

For ATG I worked as a Finance Manager for the head office in Noordwijk in 2017. I was responsible for the maintenance of accurate financial records, the maintenance of an effective system of controls and the production of monthly reports. I also had an advisory role and was the sparring partner for the board of directors. Involved in further growth of the company and organized funding for new activities.

VanderSat

VanderSat sees water and temperature with satellites. With unmatched precision. Every day, everywhere on earth. Build the best satellite products to solve the global water and food crisis and always keep innovating

As a Finance Manager at VanderSat ‘s head office at Haarlem, I am responsible for the maintenance of accurate financial records, the maintenance of an effective system of controls and the production of monthly reports, budgetting and sustainability of the company, also I have an advisory role and sparring partner for the board of directors. Involved in further growth of the company and its future plans.

Petersburg Consultants

Petersburg is een hooggekwalificeerd en flexibel ingenieursbureau op het gebied van hoogspannings- en buisleidingeninfrastructuur. Zij bieden engineering, consultancy en advies binnen de energiesector. Voor Petersburg Consultancy ondersteuning verleent voor het inzichtelijk maken van Onderhanden werk positie, Ondersteuning projectadministratie AFAS en verzorgen van bancaire faciliteit voor werkkapitaal voor de ontstane groei.

eVision

eVision Industry Software is the global leader in Control of Work software (COW). Companies in the oil & gas, (petro)chemical and other high-risk industries turn to us to improve control over their operational processes, resulting in fully auditable, real-time corporate risk management as well as increased operational efficiency.

Our headquarters is based in The Hague, The Netherlands, with regional offices located in Aberdeen (UK), Stavanger (NO), Woodlands (North America) and Qatar (UAE). eVision has a global partner network and clients on 5 continents.

Als Finance Controller a.i. de huidige en toekomstige contractuele en potentiele business in kaart gebracht voor forecast en budgetaire doeleinden waarbij per afzetkanaal, afnemer en omzetgroep kon worden ingezoemd.

Aanvullend de financiele impact bepaald waarbij de cash flow op lange termijn kon worden bepaald waardoor toekomstige investeringsvraagstukken ingevuld konden worden.

S-P-S International

SPS International is one of the largest airport service providers around the globe, designing, manufacturing and delivering whole life assistance for ground support equipment and handling equipment. Our design philosophy is simple: maximise quality, minimise cost and create products you and your team can trust. Sales points in Europe and Asia.

For S-P-S International I worked as a Finance Manager for the head office at Schiphol. I was responsible for the maintenance of accurate financial records, the maintenance of an effective system of controls and the production of monthly reports, budgetting and sustainability of the company, I also had an advisory role and I was the sparring partner for the board of directors. Involved in further growth of the company and its operations.

Texelse Bierbrouwerij

De Texelse Bierbrouwerij is een ambachtelijke brouwerij van speciaalbieren, gevestigd op Texel, nabij Oudeschild.

De brouwerij promoot zichzelf als zuiver Texels, onder meer via een vermelding op de labels van de bierflessen en door biernamen in het Tessels dialect, maar ook door grondstoffen zo veel mogelijk lokaal in te kopen. De brouwmeesters van de Texelse Bierbrouwerij maken sinds 1999 hun bijzondere bieren. Gebrouwen met naast vakmanschap alleen duinwater, gerst en tarwe van het eiland zelf, hop en een giststam die alleen op Texel te vinden is.

Voor de Texels Bierbrouwerij  financieel management uitgevoerd voor de budgetteringsfase en de jaarafsluiting. Door de snelle groei en het vertrek van de financieel manager, de financiële afdeling door deze fase geloodst, alsmede in samenwerking met het MT de organisatie naar een stabielere fase gebracht.

Nomads Agency

Nomads Agency ondersteunt grote en middelgrote organisaties met hun business en brand ontwerpen. Met vestigingen in Amsterdam, Londen, Dubai en Singapore worden internationale klanten ondersteunt door een team van designers, ontwikkelaars en creatieve ondersteuners.

Als gevolg van snelle groei en ambities hebben we voor Nomads Agency  als Finance management a.i. een financiële rol gespeeld in het inzichtelijk maken van de financiële , -operationele en managementinformatie en rapportage voor met name de Amsterdam en London entiteiten.

Tensing International B.V.

Tensing maakt Data Integratie technologie en Geografische Informatie Systemen (GIS) toegankelijk en toepasbaar. Onze consultants realiseren state-of-the-art oplossingen op basis van Esri ArcGIS en Safe Software FME.

Met Esri maken wij kaarten, stimuleren we samenwerking en analyseren we data. Met FME verbinden wij applicaties, transformeren we data en automatiseren we workflows.

Voor Tensing International hebben wij als CFO a.i. een bindende en financiële rol gespeeld in de uiteindelijke verkoop van Tensing aan de Avineon group.

De rode draad van alle financiële informatie tussen accountant, koper, bank, aandeelhouders en verkoper tijdens de due diligence periode.

Codaisseur B.V.

Een van de vele uitdagingen van moderne bedrijven is het vinden van talentvolle developers die een bedrijf technisch verder kunnen brengen. Codaisseur staat organisaties hierin bij door persoonlijk juniors in spe te selecteren op (soft) skills, talent en persoonlijkheid.

Na hun afstuderen hebben onze juniors een solide basis in frontend en backend development, gecombineerd met hun diverse achtergrond en persoonlijke vaardigheden. Dit maakt onze alumni erg gewild bij onze vele partners.

Codaisseur helpt studenten een spannende carrièrestap te maken naar junior softwareontwikkelaar en zij helpen daarmee ook de tech sector. Zo kunnen tech-bedrijven groeien terwijl zij ook helpen bij de verdere ontwikkeling van hun talent.

Als CFO a.i. verlenen wij Codaisseur inzicht in hun cash flow, financiële, -operationele en managementinformatie en rapportage. Financierings- en scale up vraagstukken

Bent u benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen doen? Neem direct contact op met Fincon Interim!

contact